《RO:守護永恆的愛》WeGames帳號註冊教學

親愛的冒險者們!大家好~^^

今天要跟大家介紹在遊戲中註冊唯晶帳號的方式

請各位冒險者們依照下列步驟註冊唯晶帳號^^

帳號註冊第一步:登入遊戲,在帳號登入頁面中點擊『帳號登入』按鈕

                            進入唯晶帳號登入頁面,點擊『註冊』按鈕

 

 

 

帳號註冊第二步:請輸入想要使用的「帳號」、「密碼」後點選「註冊」

 

 

帳號註冊第三步:出現此畫面時代表你已經註冊成功、

                             請輸入帳號、密碼並點擊『登入』就可以進入遊戲了^^y

 

 

若對於《RO仙境傳說:守護永恆的愛》有任何問題,歡迎可以多加利用 客服中心,來與我們聯繫唷!

2017-09-05
上一頁